1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

O financiamento da Fundación RIA procede de organizacións filantrópicas e fundacións, así como de doazóns privadas. Estas valiosas achegas estrutúranse en categorías con diferentes condicións e beneficios.

Mecenas
Os mecenas son un grupo de persoas, empresas e institucións que contribúen á consecución dos obxectivos fundacionais de RIA ou a algún dos seus programas temáticos mediante importantes achegas económicas. Así mesmo, poden participar no desenvolvemento da fundación, asesorando na toma de decisións.

Amigos
Os amigos de RIA son persoas, colectivos e pequenas empresas que constitúen a base de apoio social da actividade e os obxectivos da fundación.

Patrocinadores
Os patrocinadores posibilitan a organización de diversos eventos e a participación de expertos de alto nivel. Ademais, os patrocinadores apoian a elaboración e produción de documentos específicos que contribúen á visibilidade dos resultados da investigación.

Doazóns
Las donaciones contribuyen a consolidar la estructura operativa de la Fundación y Casa RIA, permitiendo ampliar su programa público de actividades y el alcance de sus investigaciones y proyectos.

Para saber máis sobre como apoiar á Fundación RIA, envíe un correo electrónico a manuel@fundacionria.org