1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Galicia, terra de oportunidades

DAVID CHIPPERFIELD

David Chipperfield
19 de marzo de 2024
Publicado en La Voz de Galicia

As preocupacións actuais polo quecemento global dannos a oportunidade de repensar a nosa actitude cara ao medio ambiente, non só en termos de sustentabilidade, senón tamén en termos comunitarios e de calidade de vida. Sobre iso reflexiona David Chipperfield no artigo de opinión publicado no xornal La Voz de Galicia.

Aínda que os convulsos acontecementos dos últimos anos provocaron sufrimento e nos distraeron da nosa vida cotiá, tamén nos empuxaron a reflexionar sobre as nosas prioridades e valores. O illamento debido ao COVID puxo de manifesto a importancia da familia e das cousas próximas a nós, física e emocionalmente, mentres que a escaseza de alimentos inducida pola guerra en Ucraína destaca as debilidades das cadeas de subministración mundiais.

Estas leccións reforzan a necesidade de enfrontarse á emerxencia climática, froito dunha incesante procura do crecemento económico, dos procesos industriais e agrícolas imprudentes, da erosión do noso medio ambiente e da falta de circularidade. Debemos reconsiderar as nosas prioridades e hábitos, abordando as causas desta emerxencia e desenvolvendo tácticas de mitigación e resiliencia.

A medida que tomamos conciencia dos pasos que debemos dar colectivamente cara a un mundo máis sostible, Galicia está menos exposta e está máis preparada que outras rexións. A túa natureza non só é o teu tesouro, senón que tamén ten a clave da sustentabilidade e da prosperidade.

Este capital natural vese reforzado polo capital humano. A natureza radica na cultura do pobo galego, no seu modo de vida e no seu carácter. Eles traballaron e loitaron coa natureza e foron moldeados pola natureza durante xeracións. Os seus sistemas de cultivo tradicionais adquiren unha relevancia renovada e global, cando nos decatamos dos fallos dos nosos procesos industrializados de produción de alimentos, cos seus pesticidas, o abandono do benestar animal e a destrución da biodiversidade.

Como outras rexións europeas, Galicia sufriu unha excesiva emigración do rural, debido á crecente importancia das cidades como xeradoras de economía e de competitivo mercado global. Porén, as novas economías verdes volverán poñer o acento no natural, rural e rexional. Os recursos naturais de Galicia son a túa oportunidade. O traballo coa natureza non se limita aos métodos tradicionais de traballo intensivo na terra e no mar. As industrias tradicionais serán a base para outras novas. Mentres cuestionamos a eficiencia do mercado mundial convencional, a maior sensibilidade ás cadeas de subministración desalentará os métodos de produción e distribución que causan danos innecesarios ao noso medio ambiente.

Non podemos esperar que a empresa privada desenvolva estas economías por si mesma. O apoio e o impulso do goberno son fundamentais. A mobilidade, a conectividade, a investigación, a formación profesional e as infraestruturas sociais deben ser a prioridade da Xunta.

En lugar de seguir simples convencións de planificación, as políticas futuras deben anticiparse a unha visión territorial global, definida por un compromiso cos materiais e produtos coherentes con obxectivos compartidos: unha transición cara a fontes de enerxía naturais e renovables e un enfoque económico, ambiental e de xestión de residuos.

Todo está ao lado desta misión. Europa promove abertamente iniciativas que abordan os retos da protección ambiental e da seguridade social. A comunidade científica está centrando e compartindo as súas investigacións e datos. A economía está axustándose ás novas demandas, expectativas e obxectivos. O investimento busca sectores sostibles.

Fundación RIA traballa con diversas administracións e organismos, independentemente da súa filiación política ou interese económico, nestes temas que afectan aos nosos contornos naturais e construídos. Como os desenvolvemos e protexemos ten unha gran influencia nas nosas comunidades.

Debemos rexeitar a mala planificación e o desenvolvemento irreflexivo das últimas décadas. No futuro todo terá que medirse tendo en conta o seu efecto na calidade do lugar e como vivimos, a súa contribución á cohesión social e o seu impacto na natureza e na biodiversidade. Asumindo estas cuestións como oportunidades, Galicia non pode centrarse só nos retos ambientais globais, senón tamén en definir o seu papel económico, manter a calidade de vida das xeracións vindeiras e garantir o seu propio destino’.

David Chipperfield é director de David Chipperfield Architects, premio Pritzker de Arquitectura 2023 e presidente da Fundación RIA .