1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cara a unha axenda territorial de Galicia

Un proceso participativo de debate e planificación

O desenvolvemento de Galicia nos últimos 40 anos estivo dominado por realidades económicas a curto prazo. Con todo, agora debemos inverter estas prioridades e articular primeiro o que deberiamos facer e despois considerar como deberiamos facelo.

Promotor
Xunta de Galicia
Consellería de Hacienda e Administraciones Públicas | Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda
Fundación RIA

 

Equipo e colaboradores
Fundación RIA
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG)

Ano
2022-2024

Localización
Galicia

En base aos seus coñecementos e proxectos piloto experimentais dos últimos 7 anos, a Fundación RIA está a desenvolver un programa de colaboración e diálogo con varios sectores da sociedade galega, en colaboración coa Xunta de Galicia e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Estes sectores inclúen administracións públicas, centros de investigación, entidades sociais e o sector empresarial.

O apoio dun comité de expertos, xunto coas propias investigacións da Fundación RIA, permitiron completar unha primeira fase na que se recolleron reflexións sobre a realidade territorial de Galicia.

Sobre esta base, unha segunda fase pretende desenvolver estratexias, posicionamentos e políticas que poidan configurar un enfoque territorial para o desenvolvemento e a protección do territorio galego nas próximas décadas.

Cara a unha axenda territorial de Galicia inicia a súa segunda fase no segundo semestre de 2024 en Santiago de Compostela. Para iso, a Fundación RIA está a reunir experiencias de éxito nacionais e internacionais e expertos locais con responsables na toma de decisións, líderes empresariais e líderes da industria nunha serie de eventos en Casa RIA.

Un proceso de participación iniciado en 2022

A fase inicial desta investigación comezou en 2022 e consistiu nunha avaliación dos instrumentos territoriais en Galicia. Isto incluíu mesas redondas cun comité experto e a elaboración de informes detallados. A través destas actividades, RIA tratou de comprender os marcos territoriais existentes e identificar áreas para un análise máis profundo.

Realizouse unha autoavaliación inicial dos instrumentos territoriais promovidos polas administracións autonómica, provincial e local de Galicia. O proceso concluíu coa síntese dos coñecementos aportados polos expertos e a selección dos informes de mellores prácticas. Estes informes axudaron a identificar as cuestións clave que influen nos resultados das políticas públicas e teñen o potencial de determinar se os actuais esforzos de planificación territorial terán éxito ou fracasarán.

 

Os informes conteñen recomendacións baseadas na súa visión, experiencia e ámbito de especialización. Ademais, identifican potencialidades, debilidades, desafíos e prioridades en relación co territorio galego, así como unha serie de estratexias correspondentes baseadas no diagnóstico previo.

Durante a primeira fase organizaronse un total de tres mesas de debate e unha presentación pública co obxectivo de intercambiar as diferentes visións e propostas do comité experto.

Incorporación de novos coñecementos

Actualmente, estase a desenvolver a segunda fase de Cara a unha axenda territorial, a cal incorpora novas voces para complementar os coñecementos xerados na primeira fase.

Esta nova etapa inclúe un ciclo de simposios coa participación de expertos de referencia internacional, nacional e local, así como a organización de mesas redondas con diversos axentes locais como administracións públicas, centros de investigación, organizacións sectoriais, entidades sociais e empresas.

 

Esta fase estrutúrase en torno a seis temas derivados da revisión dos puntos de consenso e conclusións da primeira etapa:

— Equilibrio entre o entorno construído e o natural
— Urbanización, espazo común e vivenda
— Establecemento dun sistema de circularidade
— Coñecemento, datos, investigación aplicada, educación e formación
— Desenvolvemento dun sistema adecuado de gobernanza e participación
— Creación dun sistema de planificación que vincule a política estratéxica coa realidade